Prawo łowieckie wyznacza dla każdego z gatunków zwierząt łownych okres polowań. Kalendarz polowań na zwierzęta łowne istnieje po to, by zapewnić zwierzętom ochronę, przeciwdziałać kłusownictwu i zmniejszaniu się populacji dzikich zwierząt na terenie Polski.

Po zmianach z 1 sierpnia 2017:

1. Okresy polowań na zwierzęta łowne:

jelenie szlachetnebyki od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
łanie od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
cielęta od dnia 1 września do końca lutego;
jelenie sikabyki, łanie i cielętaod dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
danielebyki od dnia 1 września do końca lutego,
łanie od dnia 1 września do dnia 15 stycznia;
cielęta od dnia 1 września do końca lutego;
sarnykozły od dnia 11 maja do dnia 30 września,
kozy i koźlętaod dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
dzikiprzez cały rok;
muflonytryki od dnia 1 października do końca lutego,
owce i jagniętaod dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
borsuki od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
tchórze i kuny (leśne i domowe) od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;
lisy od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
norki amerykańskie, jenoty i szopy praczeprzez cały rok;
piżmaki od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;
zające szaraki i dzikie królikiod dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
bażantykoguty od dnia 1 października do końca lutego,
kurywyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
kuropatwy od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czerniceod dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
gęsizbożowe i białoczelneod dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
gęgawy od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;
łyski od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
gołębie grzywaczeod dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
słonkiod dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
jarząbki od dnia 1 września do dnia 30 listopada;
szakale złocisteod dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok (obowiązuje od 1.03.2019).

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

4. Przy ustalaniu okresu polowań, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

artemis hunting club

eksploruj, odkrywaj & poluj

Życie myśliwego nie odmierza się liczbą oddechów, które robi każdego dnia, ale liczbą polowań, które powodują, że traci on oddech…

Umów się na polowanie z nami już teraz.

skontaktuj się z nami

artemis hunting club

Co nas wyróżnia?

Sprawdź co sprawia, że od ponad 20 lat jesteśmy jednym z czołowych biur polowań w Polsce!

Jakość

Naszym piorytetem jest twoje zadowolenie z udanego polowania.

PROFESJONALIZM

Szacunek dla klienta i pieniedzy ktore placi za polowanie. Dostarczamy dokladnie to na co sie umawialiśmy.

ZAUFANIE

Naszym celem jest kompleksowość, zaufanie, oraz bezpieczenstwo osób wyjezdzających na polowanie.